Evlilik Sözleşmesi

Evlilik sözleşmesi nedir?

Evlilik sözleşmesi nedir? Evlilik sözleşmesi, evlenecek çiftelerin  veya evli bulunan eşlerin, evliliğe dair mal varlıklarını nasıl yönetecekleri, mal rejimi konusundaki hak ve yükümlülüklerinin neler...

Evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır?

Evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır? Evlilik sözleşmesi nikahtan önce, nikah esnasında veya nikahtan sonra yapılabilir. Ancak henüz nikah kıyılmadıysa evlilik sözleşmesinin nikahtan sonraya bırakılması...

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır?

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır? Evlilik sözleşmesi mutlaka yazılı olarak yapılır ve noterde onaylanması şarttır. Yazılı olmayan ve noterde onaylanmayan evlilik sözleşmeleri geçersidir. Evlilik sözleşmesi...

Evlilik sözleşmesi nerede yapılır?

Evlilik sözleşmesi nerede yapılır? Evlilik sözleşmesi avukat tarafından hazırlanır ve noter tarafından onaylanır. Dolayısıyla sözleşmenin her halükarda noterde imzalanması ve onaylanması zaruridir.

Evlilik sözleşmesi örneği?

Evlilik sözleşmesi örneği? Evlilik sözleşmeleri tarafların durumlarına, talep ve ihtiyaçlarına göre hazırlandığından herkese uyan standart bir evlilik sözleşmesi yoktur. Taraflar ihtiyaçları doğrultusunda bir avukat...