Evlilik sözleşmesi nedir?

Evlilik sözleşmesi nedir?

Evlilik sözleşmesi, evlenecek çiftelerin veya halen evli bulunan eşlerin, evliliğe dair mal varlıklarını nasıl yönetecekleri, mal rejimi konusundaki hak ve yükümlülüklerinin neler olacağını ve son olarak evlilik sona erdiğinden malların nasıl tasfiye edileceğini düzenleyen ve resmi şekilde yapılması gereken bir aile hukuku sözleşmesidir. Bu tür sözleşmeler için Medeni Kanun’da “mal rejimi sözleşmesi” terimi kullanılsa da halk arasında bu sözleşmenin yaygın ismi “evlilik sözleşmesi”dir. Her iki terim de aynı manaya gelmektedir.

Evlilik sözleşmesi yapılması zorunlu mudur?

Evlilik sözleşmesi yapılması kanunen zorunlu değildir. Taraf evlenmeden önce, evlilik esnasında ya da evlendikten sonra evlilik sözleşmesi yapabileceği gibi yapmama özgürlüğüne de sahiptir.

Evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır?

Evlilik sözleşmesi nikahtan önce, nikah esnasında veya nikahtan sonra yapılabilir. Ancak henüz nikah kıyılmadıysa evlilik sözleşmesinin nikahtan sonraya bırakılması pek uygun olmayabilir. Zira nikah sonrasında eşlerden biri sözleşmeye imzalamaya yanaşmayabilir. Ayrıca eşler evlendikten sonra da karşılıklı bir mutabakat ile evlilik sözleşmesi yaparak tabi oldukları mal rejimini değiştirebilirler.

Evlilik Sözleşmesi yapılmazsa ne olur?

Eğer taraflar ayrıca bir evlilik sözleşmesi yapmaz veya nikah esnasında evlilik sözleşmesi seçtiklerine dair nikah memurunu beyanda bulunmazlar ise yasal mal rejimi olan edinilmiş mal rejimine tabi olacaklardır. Dolayısıyla herhangi bir evlilik sözleşmesi yapılmazsa taraflar Medeni Kanun’a göre yasal mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma rejimi”ne tabi olunur.

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır?

Evlilik sözleşmesi mutlaka yazılı olarak yapılır ve noterde onaylanması şarttır. Yazılı olmayan ve noterde onaylanmayan evlilik sözleşmeleri geçersidir.  Evlilik sözleşmesinin mutlaka uzaman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmış olması önemlidir. Avukat tarafından hazırlanan sözleşme, notere götürülükten sonra ilgili kişilerce imzalanır ve son olarak noter tarafından onaylanır.  Evlilik sözleşmesi yapacak kişilerin notere giderken yanlarında kimlik ve 3’er fotoğraf götürmesi gerekir. Evlilik sözleşmesi için şahide gerek yoktur.

Evlilik sözleşmesi nerede yapılır?

Evlilik sözleşmesi avukat tarafından hazırlanır ve noter tarafından onaylanır. Dolayısıyla sözleşmenin her halükarda noterde imzalanması ve onaylanması zaruridir. Sözleşmenin Medeni Kanun’a uygun şekilde hazırlanması ve geçerli olması için mutlaka bir profesyonel tarafından hazırlanması son derece önemlidir.

Evlilik sözleşmesi maddeleri nasıl olmalıdır?

Evlilik sözleşmesi, tarafların maddi durumuna, mal varlıklarına, ihtiyaç ve taleplerine göre taraflara özgü şekilde özel olarak hazırlanmalı ve sözleşme maddeleri buna göre oluşturulmalıdır. Örneğin evlenecek kişiler edinilmiş mallara katılma rejimini benimseyen bir sözleşme yapacaklarsa hangi malların kişisel mal hangi malların edinilmiş mal olduğu konusunda tercih yapabilecekleri bazı noktalar vardır. Bu bakımdan tarafların durum ve taleplerine göre sözleşme maddeleri oluşturulacaktır. Ancak tüm çifteler için geçerli standart bir sözleşme metni yoktur.

Evlilik sözleşmesi sonradan değiştirilebilir mi?

Evet evlilik sözleşmesi sonradan yapılacak bir başka evlilik sözleşmesi ile değiştirilebilir hatta tarafların tabi olduğu mal rejimi de aynı şekilde yeni bir evlilik sözleşmesi ile değiştirilebilmektedir.

Evlilik sözleşmesi örneği?

Evlilik sözleşmeleri tarafların durumlarına, talep ve ihtiyaçlarına göre hazırlandığından herkese uyan standart bir evlilik sözleşmesi yoktur. Taraflar ihtiyaçları doğrultusunda uzman bir avukat vasıtasıyla sözleşme maddeleri kişiye özel olarak oluşturmalıdır.